Krok 1

Cena za uczestnictwo w Forum wynosi 1160 zł + 23% VAT – dotyczy płatnych zgłoszeń (uczestnictwo w prezentacjach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczysta kolacja i certyfikat).

Rabaty na udział w Forum (rabaty nie sumują się):

  • 50% administracja państwowa i samorządowa
  • 15% zgłoszenie grupowe (minimum 5 osób)
  • 10% zgłoszenie do dnia 09.09.2019 r.
  • 0% Nie dotyczy
  • 100% Gość
  • 100% Młodzi Mistrzowie

W przypadku rezygnacji z Forum:

  • po 9 września 2019 r. - obciążymy Państwa kwotą 150 zł + 23% VAT;
  • po 16 września 2019 r. - obciążymy 80% ceny za uczestnictwo.

Nieodwołane zgłoszenie i nieobecność na Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Istnieje możliwość udziału innej osoby w miejsce zgłoszonej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Forum.

Informacje o noclegu

Dla Uczestników Forum zostały zarezerwowane miejsca noclegowe w budynku konferencyjnym, na które organizator uzyskał preferencyjne ceny. Rezerwacją pokoi zajmuje się organizator, natomiast faktury będą wystawiane przez Hotel BOSS. Dane do faktur organizator przekaże hotelowi. Odwołanie przez Uczestnika dokonanej rezerwacji pokoi spowoduje obciążenie pełnymi kosztami noclegu.

  • Pokój 1-osobowy ze śniadaniem. Cena za pokój - 260,00 zł brutto. - 260,00 zł brutto
  • Pokój 2-osobowy ze śniadaniem. Cena za pokój - 280,00 zł brutto. Cena za łóżko 140 zł brutto

Krok 2

Uczestnicy


Imię Nazwisko Email Telefon Stanowisko Płeć Zniżka Nocleg Pokój Usuń

Krok 3

Dane zgłaszającego


Krok 4

Zgody do formularza zgłoszeniowego na Forum Teleinformatyki

Informujemy, że udzielenie pierwszej zgody – tj. na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konferencji – jest niezbędne do tego, aby wziąć udział w XXV Forum Teleinformatyki pt. „Polska ’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji” – 26-27.09.2019 r., Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie (dalej jako „Konferencja”). Natomiast udzielenie drugiej i trzeciej zgody nie jest konieczne, aby wziąć udział w Konferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa) oraz przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu do udziału w Konferencji (wszystkie dane podane w formularzu zgłoszenia) do celów udziału w Konferencji, w tym przeprowadzenia Konferencji, kontaktowania się ze mną w związku z udziałem w Konferencji. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną usunięte przez BizTech Konsulting SA oraz PIIT.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa) oraz przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu do udziału w Konferencji (wszystkie dane podane w formularzu zgłoszenia) do celów organizacyjnych i promocyjnych związanych z organizacją przyszłych konferencji branżowych pn. „Forum Teleinformatyki”, w szczególności do kontaktowania się ze mną w związku z promocją takich przyszłych konferencji oraz zaproszenia do udziału w innych organizowanych konferencjach lub wydarzeniach, nad którymi patronują organizatorzy. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną usunięte przez BizTech Konsulting SA oraz PIIT.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BizTech Konsulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa) oraz przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu do udziału w Konferencji (wszystkie dane podane w formularzu zgłoszenia) w celach marketingowych i handlowych, w szczególności w postaci przekazywania w drodze komunikacji mailowej, telefonicznej, telemarketingu czy pocztowej ofert handlowych. Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane mogą zostać przekazane firmom/instytucjom partnerskim Konferencji, w szczególności dla celów rozliczeniowych organizacji Konferencji (nazwy podane w agendzie XXV Forum na stronie www.forumti.pl; firmy/instytucje te nie mogą przekazywać tych danych innym organizacjom, z którymi współpracują). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Po tym czasie zostaną usunięte przez BizTech Konsulting SA oraz PIIT. Firmy/instytucje partnerskie Konferencji będą również administratorami Państwa danych zgodnie z ich własną polityką ochrony danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.Może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: iod_forum@biztech.pl lub na adres pocztowy: BizTech Konsulting SA, ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa.

Informujemy, iż uczestnictwo w XXV Forum Teleinformatyki może wiązać się z wykorzystaniem wizerunku uczestnika bądź prelegenta przez BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie (ul. Wolność 3A, 01-018 Warszawa), Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) oraz Partnerów i uczestników Konferencji (firmy i instytucje wymienione w agendzie XXV Forum Teleinformatyki) w postaci rozpowszechnienia wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach, wykonanych w związku z uczestnictwem w XXV Forum Teleinformatyki pt. „Polska ’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji”, w dniach 26-27.09.2019 r. (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie) do celów informacyjnych (w przypadku ww. Partnerów i uczestników) i reklamowych BizTech Konsulting SA oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w postaci zdjęć i filmów (zamieszczone zdjęcia i relacja z Konferencji na stronie internetowej organizatora Forum Teleinformatyki, innych stronach www, w materiałach reklamowych Konferencji) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez wskazanych Administratorów danych na podstawie art. 6 ust. 1 litera f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).